Biểu diễn phục vụ cục thuế Đồng Nai

BIỂU DIỄN PHỤC VỤ CỤC THUẾ Đ​ỒNG NAI


Sáng ngày 07/6/2024, đội văn nghệ Nhà thiếu nhi Đồng Nai biểu diễn Chương trình “ Lễ Tuyên dương con Cán bộ Công chức và Người lao động đạt thành tích học tập tốt” năm học 2023 – 2024 do Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức.

       Nhà Thiếu nhi mang đến chương trình các tiết mục: Múa Rối, đơn ca, Aerobic, Nhảy hiện đại và Ảo thuật do đội văn nghệ Nhà thiếu nhi biểu diễn.

Biểu diễn phục vụ cục thuế Đồng Nai 1_2.jpg
Biểu diễn phục vụ cục thuế Đồng Nai 2_2.jpg
Biểu diễn phục vụ cục thuế Đồng Nai 3_2.jpg

Các tiết mục biểu diễn phục vụ chương trình


Tin và ảnh: Hoàng Linh

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập