Khoa Khoa học kỹ thuật - Hướng nghiệp

Hội thi Vẽ tranh; Sưu tầm, viết và Sáng tác tranh cổ động năm 2022

Nhà Thiếu nhi tỉnh tổng kết Hội thi thiết kế, trang trí thiệp xuân năm 2022

Nhà Thiếu nhi tỉnh tổng kết Hội thi thiết kế, trang trí thiệp xuân năm 2022

Kết quả Hội thi thiệp xuân Chủ đề: “Xuân yêu thương – Nói lời tri ân” năm 2022

Kết quả Hội thi thiệp xuân Chủ đề: “Xuân yêu thương – Nói lời tri ân” năm 2022

Chung kết Hội thi “Thử thách thời gian cùng rubik” năm 2021

Chung kết hội thi “thử thách thời gian cùng rubik” năm 2021

Danh sách thí sinh vòng chung kết Hội thi "Thử thách thời gian cùng Rubik"

Danh sách thí sinh vòng chung kết Hội thi "Thử thách thời gian cùng Rubik"

KẾT QUẢ TUẦN 4 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

KẾT QUẢ TUẦN 4 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

KẾT QUẢ TUẦN 3 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

KẾT QUẢ TUẦN 3 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

KẾT QUẢ TUẦN 2 HỘI THI "THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK"

KẾT QUẢ TUẦN 2 HỘI THI THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK

KẾT QUẢ TUẦN 1 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

KẾT QUẢ TUẦN 1 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

Thử thách thời gian cùng rubic_2.jpg

Hội thi “Thử thách thời gian cùng Rubik” năm 2021.

Hội thi “Thử thách thời gian cùng Rubik” năm 2021

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập