Khoa Khoa học kỹ thuật - Hướng nghiệp

Danh sách thí sinh vòng chung kết Hội thi "Thử thách thời gian cùng Rubik"

Danh sách thí sinh vòng chung kết Hội thi "Thử thách thời gian cùng Rubik"

KẾT QUẢ TUẦN 4 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

KẾT QUẢ TUẦN 4 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

KẾT QUẢ TUẦN 3 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

KẾT QUẢ TUẦN 3 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

KẾT QUẢ TUẦN 2 HỘI THI "THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK"

KẾT QUẢ TUẦN 2 HỘI THI THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK

KẾT QUẢ TUẦN 1 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

KẾT QUẢ TUẦN 1 HỘI THI “THỬ THÁCH THỜI GIAN CÙNG RUBIK”

Thử thách thời gian cùng rubic_2.jpg

Hội thi “Thử thách thời gian cùng Rubik” năm 2021.

Hội thi “Thử thách thời gian cùng Rubik” năm 2021

NHÌN LẠI HỘI THI “NÉT ĐẸP TỪ TRÁI TIM” NĂM 2021

NHÌN LẠI HỘI THI “NÉT ĐẸP TỪ TRÁI TIM” NĂM 2021

Báo cáo nhanh kết quả "Hội thi Nét đẹp từ trái tim"

Báo cáo nhanh kết quả "Hội thi Nét đẹp từ trái tim"

NHÀ THIẾU NHI TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI THI “NÉT ĐẸP TỪ TRÁI TIM”

NHÀ THIẾU NHI TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI THI “NÉT ĐẸP TỪ TRÁI TIM”

Nhà Thiếu nhi tham gia Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Tự hào người cử tri trẻ”

Nhà Thiếu nhi tham gia Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Tự hào người cử tri trẻ”

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập