Khoa Thể dục - Thể thao

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG HỘI THI “GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA” NĂM 2021

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG HỘI THI “GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA” NĂM 2021

KẾT THÚC HỘI THI GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA

KẾT THÚC HỘI THI GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA

KẾT QUẢ TUẦN 4 HỘI THI GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA

KẾT QUẢ TUẦN 4 HỘI THI GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA

KẾT QUẢ TUẦN 3 HỘI THI GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA

KẾT QUẢ TUẦN 3 HỘI THI GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA

KẾT QUẢ TUẦN 2 HỘI THI GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA

NHIỀU BẤT NGỜ Ở KẾT QUẢ TUẦN 2 HỘI THI GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA

KẾT QUẢ TUẦN 1 HỘI THI GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA

KẾT QUẢ TUẦN 1 HỘI THI GIẢI CỜ THẾ MÔN CỜ VUA

Hội thi Giải cờ thế Môn Cờ vua năm 2021

Hội thi Giải cờ thế Môn Cờ vua năm 2021

NHÀ THIẾU NHI TỈNH HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU TRONG KHUÔN KHỔ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH

NHÀ THIẾU NHI TỈNH HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU TRONG KHUÔN KHỔ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH

​Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai đã tổ chức môn thi Thể dục

​Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai đã tổ chức môn thi Thể dục

NHÀ THIẾU NHI TỈNH ĐỒNG NAI ĐĂNG CAI MÔN BÓNG RỔ TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH

NHÀ THIẾU NHI TỈNH ĐỒNG NAI ĐĂNG CAI MÔN BÓNG RỔ TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập