Chức năng nhiệm vụ

NHÀ THIẾU NHI TỈNH ĐỒNG NAI

Trụ sở: Số 159, đường Cách mạng tháng tám, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa,              tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.840648, Fax: 02513843857

Email:   nhathieunhitinh@dongnai.gov.vn

------------------------------------

I. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi

1. Chức năng

a) Tập hợp mọi đối tượng trẻ em để giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Thông qua các hoạt động quần chúng rộng rãi và hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, kỹ năng công tác Đội, giáo dục hướng nghiệp, vui chơi, giải trí góp phần hình thành nhân cách toàn diện của con người mới xã hội chủ nghĩa cho trẻ em;

b) Nghiên cứu, tổng kết, bồi dưỡng và hướng dẫn phương pháp hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong và đội Nhi đồng Hồ Chí Minh ngoài giờ lên lớp và ngoài nhà trường;

c) Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và tính sáng tạo cho trẻ em;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho hệ thống Nhà Thiếu nhi ở các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, vui chơi giải trí để thu hút và đáp ứng nhu cầu, sở thích của đông đảo trẻ em;

b) Tổ chức thực hiện và thể nghiệm các hoạt động trọng tâm theo chương trình của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chương trình rèn luyện đội viên để giáo dục các em tham gia trong Nhà Thiếu nhi và tạo kinh nghiệm hướng dẫn phong trào;

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục công dân thông qua các chương trình lễ hội, nói chuyện chuyên đề, kể chuyện, gặp mặt giao lưu với các nhân vật như anh hùng, chiến sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ vào các ngày lễ kỷ niệm trong năm, các sự kiện chính trị của tỉnh, theo các chủ điểm sinh hoạt của Đội;

d) Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng và phát hiện năng khiếu, hướng nghiệp cho trẻ em thông qua việc mở các lớp năng khiếu ngắn hạn, dài hạn, bán trú theo sở thích; hình thành các câu lạc bộ, đội nhóm chuyên ở lĩnh vực văn học, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, môi trường;

đ) Phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các ban ngành liên quan để phát hiện năng khiếu trẻ em, thành lập các đội, nhóm  chuyên nòng cốt cho tỉnh để tham dự Hội Khỏe Phù Đổng, Hội thi Tin học trẻ, Văn hóa – văn nghệ;

e) Sử dụng và phát huy mọi nguồn lực và điều kiện của Nhà Thiếu nhi để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động phục vụ phong trào của Đội, nhà trường và nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương, coi đó là hình thức giáo dục thực tiễn cho trẻ em;

g) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho Ban Chỉ huy Đội, Tổng phụ trách, Bí thư Đoàn; tổ chức Hội thảo, chuyên đề giáo dục cho các bậc phụ huynh;

h) Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho hệ thống Nhà Thiếu nhi cấp huyện;

k) Được ký hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài nước để hợp tác, nghiên cứu, thương mại hóa các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi tỉnh theo đúng quy định của Pháp luật;

l) Được phép nhận các khoản tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

III. Tổ chức Bộ máy.

1. Lãnh đạo Nhà Thiếu nhi.

2. Các Phòng, Khoa, Bộ phận.

- Phòng Tổ chức – Hành chính.

- Khoa Công tác Đội.

- Khoa Giáo dục Nghệ thuật.

- Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Hướng nghiệp.

- Khoa Thể dục – Thể thao.

- Khoa Phương pháp – Cơ sở.

- Bộ phận Năng khiếu Bán trú.

3. Nhà Thiếu nhi các huyện, thị xã.

- Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thị xã Long Khánh.

- Nhà Thiếu nhi huyện Xuân Lộc.

- Nhà Thiếu nhi huyện Long Thành.

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập