Tin hoạt động

Nhà Thiếu nhi Đồng Nai đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, phòng chống thương tích cho các em thiếu nhi

Trao quyết định kiện toàn BCH Công đoàn Bộ phận Nhà thiếu nhi tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trao quyết định kiện toàn BCH Công đoàn Bộ phận Nhà thiếu nhi tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đảng bộ Tỉnh Đoàn triển khai học tập chuyên đề năm 2022

Đảng bộ Tỉnh Đoàn triển khai học tập chuyên đề năm 2022

Nhà Thiếu nhi tham gia chương trình biên cương Tổ quốc tôi

Nhà Thiếu nhi tham gia chương trình biên cương Tổ quốc tôi

Nhà Thiếu nhi được khen thưởng các hoạt động Đoàn – Đội

Nhà Thiếu nhi được khen thưởng các hoạt động Đoàn – Đội

Nhà Thiếu Nhi thực hiện sách nói

​Nhà Thiếu Nhi thực hiện sách nói

Chương trình chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2022)

Chương trình chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ

Công đoàn Nhà Thiếu nhi tham gia hoạt động 08/3 của Công đoàn viên chức tỉnh

Công đoàn Nhà Thiếu nhi tham gia hoạt động 08/3 của Công đoàn viên chức tỉnh

Nhà Thiếu nhi Đồng Nai đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin để chuyển đổi loại hình hoạt động trực tuyến dành cho thiếu nhi trong tình hình dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao

Nhà Thiếu nhi Đồng Nai đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin để chuyển đổi loại hình hoạt động trực tuyến dành cho thiếu nhi trong tình hình dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao

Nhà Thiếu nhi tỉnh Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Nhà Thiếu nhi tỉnh Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập