Nhà Thiếu nhi tuyên dương gương điển hình tiên tiến tháng 3/2024

NHÀ THIẾU NHI TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN THÁNG 3/2024


Nhằm kịp thời tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đã có biện pháp, sáng kiến đem lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 01/4/2024, Nhà Thiếu nhi đã tổ chức buổi tuyên dương 01 tập thể và 04 cá nhân gương “Điển hình tiên tiến” tháng 3 là: Tập thể Phòng Phát triển Năng Khiếu và Hoạt động Kỹ năng; các cá nhân là Bà Mai Hoàng Linh – Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển Năng khiếu và Hoạt động Kỹ năng, Ông Tăng Phước Hải – Viên chức Phòng Phát triển Năng khiếu và Hoạt động Kỹ năng, Bà Viên Xuân Thơ – Viên chức Phòng Tổ chức – Hành chính, Bà Trần Ngân Hà – Cộng tác viên Nhà Thiếu nhi

Guong dien hinh thang 2_2.jpgGiám đốc Nhà​ Thiếu nhi trao giấy chứng nhận tuyên dương 01 tập thể và 04 cá nhân gương “Điển hình tiên tiến” tháng 3.

      Phát biểu tại buổi tuyên dương, Ông Trương Hải Thi – Giám đốc Nhà Thiếu n​hi chúc mừng và biểu dương các gương điển hình tiên tiến tháng 3 năm 2024. Đề nghị các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tin: Xuân Thơ

Ảnh: Hạnh Đoan​

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập