Góp ý dự thảo khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho đội ngũ chỉ huy Đội tỉnh

Góp ​ý dự thảo khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho đội ngũ ch​ỉ huy Đội tỉnh và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027

     

      Ngày 18/5/2022, tại trường Đại học Đồng Nai, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho đội ngũ chỉ huy Đội tỉnh và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Hội nghị có trên 120 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi, tổng phụ trách Đội các trường trên địa bàn tỉnh.

     Tại hội nghị, đa phần các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho đội ngũ chỉ huy Đội trên địa bàn tỉnh là một bước đột phá, thể hiện nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng Đội tỉnh trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Đội tại các đơn vị, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh và phát huy được khả năng, tính tự quản, sáng tạo trong mọi hoạt động của người làm công tác Đội. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp chi tiết về nội dung, bố cục, cách trình bày… với mong muốn dự thảo được hoàn chỉnh theo hướng ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu và dễ áp dụng trong thực tiễn. Trong đó, việc xác định cụ thể đối tượng mà khung chương trình hướng đến là điều rất cần thiết nhằm giúp tài liệu đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu và hiệu quả đề ra. Không chỉ đảm bảo tính chính xác, tính khoa học về nội dung, bố cục, hình thức trình bày của khung kỹ năng cũng cần đa dạng, sinh động, gần gũi. Muốn vậy, việc xây dựng khung chương trình nên có sự tham gia biên soạn của các nhà khoa học, nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực công tác thiếu nhi.

IMG-2619_2.jpg
Anh Trương Hải Thi, P​hó Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh phát biểu ý kiến

     Đối với phần nội dung góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu cũng đã bổ sung thêm những đề xuất, giải pháp liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác Đội trong hoạt động tuyên truyền, những khó khăn về thời lượng sinh hoạt kỹ năng công tác Đội trong các trường học, về chế độ chính sách đãi ngộ cho người làm công tác Đội... Đề nghị bổ sung thêm phần đánh giá kết quả hoạt động công tác phụ trách Đội, kết quả hoạt động trong công tác thiếu nhi của Nhà Thiếu nhi tỉnh và các huyện trong thời gian qua, xem xét tính khả thi của chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong nhiệm kỳ tới…

     Ông Võ Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết và có giá trị tại hội nghị. Ông khẳng định, Hội đồng Đội tỉnh sẽ ghi nhận và tiếp thu những đóng góp nêu trên để tiếp tục hoàn thiện hai nội dung lớn là dự thảo khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho đội ngũ chỉ huy Đội tỉnh và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027./.


Nguyễn Linh


Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập