Trao quyết định kiện toàn BCH Công đoàn Bộ phận Nhà thiếu nhi tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

TRAO QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN​

BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHÀ THIẾU NHI TỈNH

KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022​


Sáng ngày 04/5/2022, BCH Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao quyết định kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận.

       Theo đó, để kịp thời củng cố nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi Đồng Nai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi Đồng Nai đã họp Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận thống nhất chủ trương kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà Thiếu nhi; BCH Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi đã xin ý kiến của cấp ủy thống nhất bầu các nhân sự tham gia BCH Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kiện toàn nhân sự BCH CĐ_2.jpg
Đồng chí Trương Hải Thi – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi tỉnh đã trao quyết định

Tại hội nghị, Đồng chí Trương Hải Thi – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi tỉnh đã trao quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với đồng chí Võ Thị Kim Xuyến và chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với đồng chí Lê Thanh Tú.

      Sau khi kiện toàn, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Nhà Thiếu nhi Đồng Nai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có 5 đồng chí.


Đăng Khoa


Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập