Đảng bộ Tỉnh Đoàn triển khai học tập chuyên đề năm 2022

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐOÀN TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022​


      Chiều ngày 29/4/2022, Đảng bộ Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức Hội nghị đảng viên tổng kết công tác thực hiện chỉ thị, nghị quyết của đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Triển khai học tập chuyên đề năm 2022 cho trong toàn đảng bộ; đồng chí Hồ Hồng Nguyên – Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị.

       Hội nghị đã đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng ủy về việc lãnh đạo Đảng bộ, lãnh đạo cơ quan và đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ năm 2021. Theo đó trong năm 2021, kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 19/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có 02/11 chỉ tiêu vượt; 09/11 chỉ tiêu đạt. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Các Nghị quyết của cấp uỷ đảng cấp trên được Đảng ủy và các chi bộ triển khai học tập, quán triệt đến từng đảng viên và quần chúng trong cơ quan đơn vị. Việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được triển khai có hiệu quả thông qua các việc làm cụ thể của từng đảng viên. Tình hình tư tưởng đảng viên của toàn Đảng bộ ổn định. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ và đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch; tạo được dấu ấn tốt đẹp đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân.

Hoi nghi Dang vien1_2.jpgToàn cảnh Hội nghị​

       Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; việc triển khai và phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong công tác chuyên môn của 02 đơn vị Tỉnh Đoàn và Nhà Thiếu nhi tỉnh; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tự phê bình và phê bình có lúc, có nơi còn hạn chế, ngại phát biểu ý kiến đóng góp cho hoạt động của các chi bộ….

      Dịp này, Đảng bộ Tỉnh đoàn đã thông qua Quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng các chi bộ trực thuộc và đảng viên năm 2021; Quyết định khen thưởng cho 01 chi bộ và 04 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Hoi nghi Dang vien2_2.jpg
Đ/c Hồ Hồng Nguyên – Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021

       Tại Hội nghị, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sự tiên phong, gương mẫu, đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” qua phần trình bày của Tiến sĩ Ngô Minh Vương - Giảng viên Khoa xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh.

Hoi nghi Dang vien3_2.jpgTiến sĩ Ngô Minh Vương - Giảng viên K​hoa xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh báo cáo chuyên đề


Đăng Khoa


Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập