Nhà Thiếu nhi tham gia học tập chuyên đề chỉ thị số 05-CT/TW

NHÀ THIẾU NHI THAM GIA HỌC TẬP 

CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW


     Chiều ngày 08/10/2021, toàn thể viên chức Nhà Thiếu nhi tỉnh đã tham gia học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 với chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chương trình được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại Cơ quan Tỉnh đoàn và các điểm cầu tại các huyệ​n, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Nhà Thiếu nhi tỉnh. Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia báo cáo chuyên đề năm 2021.

Học tập chỉ thị 05_2.jpg
Viên chức Tổ phục vụ tham gia học chuyên đề năm 2021

     Buổi học tập chuyên đề năm 2021 nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn chủ chốt tỉnh Đồng Nai về những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện chuyên đề năm 2021; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà; Góp phần thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và nêu gương của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên.

     Sau buổi học, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát động toàn thể đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chuyên đề năm 2021 thông qua phần mềm MyAloha. Mỗi thí sinh sẽ có 01 lượt dự thi, trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong 10 phút. Thời gian bắt đầu ngày 08/10 đến hết ngày 15/10/2021. Nội dung cuộc thi sẽ bao gồm: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và nội dung Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trong đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2026.


Tin: Đăng Khoa

Ảnh: Thanh Tú

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập