Hội thi đọc sách “ Sách người bạn thân yêu”

THÔNG BÁ​O

Hội thi Sách người bạn thân yêu_2.jpg

Hội thi Sách người bạn thân yêu_Thể lệ_2.jpg

      Các em thiếu nhi hãy cùng tham gia hội thi nhé. Truyện đã được in ấn và phát hành. Ngoài ra, truyện cũng đã được chuyển sang dạng sách nói và đăng tải trên trang Facebook của Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai và Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai. Các em có thể tham khảo.

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập