Hội thi “Thử thách thời gian cùng Rubik” năm 2021.

Nhà Thiếu nhi Đồng Nai tổ chức Hội thi “Thử thách thời gian cùng Rubik” năm 2021.

Bắt đầu từ ngày 21/6/2021 và kết thúc vào ngày 16/7/2021. Tất cả các em thiếu nhi yêu thích bộ môn Rubik trong toàn tỉnh Đồng Nai + Bảng A: từ 07 tuổi đến 11 tuổi (Học sinh Tiểu học). + Bảng B: từ 12 tuổi đến 15 tuổi (Học sinh Trung học cơ sở). Hội thi dành cho tất cả các em thiếu nhi yêu thích bộ môn Rubik trong toàn tỉnh Đồng Nai + Bảng A: từ 07 tuổi đến 11 tuổi (Học sinh Tiểu học). + Bảng B: từ 12 tuổi đến 15 tuổi (Học sinh Trung học cơ sở). Nhiều giải thưởng tuần sẽ được trao cho các em xuất sắc của mỗi bảng. Xin mời các em cùng tham gia.

Thể lệ thi rubic_2.jpg

Hướng dẫn thi Rubic_2.jpg


Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập