Thông báo chi tiết


Tiêu đề thông báoThông báo Công bố công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2021
Nội dung thông báo

​Thông báo Công bố công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2021

001. NTN 2021 1.jpg001. NTN 2021 1.jpg

001. NTN 2021 2.jpg001. NTN 2021 2.jpg

001. NTN 2021 3.jpg001. NTN 2021 3.jpg

Ngày đăng03/05/2021 07:37

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập