Thông báo chi tiết


Tiêu đề thông báoNhà thiếu nhi Đồng Nai thông báo Quyết định công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, Quyết định công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách năm 2019. Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.
Nội dung thông báo

​Nhà thiếu nhi Đồng Nai thông báo Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, Quyết định công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách năm 2019. Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.CamScanner 08-13-2020 16.48.18.pdfCamScanner 08-13-2020 16.48.18.pdf

Ngày đăng13/08/2020 17:04

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập