​Lá Trung Quân

​Lá Trung Quân


Chiến khu Đ xưa đó

Chiến khu Đỏ anh hùng

Chiến khu Đói tang thương 

Vẫn can trường chiến đấu.


Tôi nghe lời người kể

Về loài lá Trung Quân 

Mềm mỏng mà lạ sao

Cũng kiên cường cứu nước.


Ai đã đặt tên cho

Mà hay mà khí thế

Lá xanh thời pha trà

Lá già thời lợp mái.


 

Lá Trung Quân anh dũng 

Gắng gồng qua nắng mưa

Lá Trung Quân nghĩa tình

Thay cơm mà cứu lính.


Những người con ái quốc

Lo chính sự cứ lo

Mái lá cứ ấp ôm

Che mưa bom bão đạn.


Tôi tới thăm mà thấy

Năm tháng ấy kiêu hào

Dù thiếu thốn gian lao

Vẫn rạng ngời trang sử.

Vy Ngân

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập